:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล ณ อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/4/2567 67049048689 B(จ) 1/2567 10/4/2567 18/4/2567 19/4/2567
 ยกเลิก จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยารวม (VRV) จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก (โครงการที่ 67019033339) 24/1/2567
 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/8/2566 66089572071 B(จ) 5/2566 31/8/2566 14/9/2566 15/9/2566
 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/8/2566 66089531503 B (จ) 4/2566 30/8/2566 13/9/2566 14/9/2566
  ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการควบคุมแรงบิดถึงจุดหยุดนิ่งของเอซีดีซีแมคชีนแสดงผลด้วยฟังก์ชั่นกราฟิก ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/8/2566 66089536038 B(ซ) 25/2566 24/8/2566 31/8/2566 1/9/2566
 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/8/2566 66089543923 B(ซ) 26/2566 24/8/2566 31/8/2566 1/9/2566
 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/8/2566 66089164843 B(จ)3/2566 23/8/2566 30/8/2566 31/8/2566
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้จัดเก็บเครื่องแม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 66079547694) 16/8/2566
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/8/2566 66069370924 B(จ) 2/2566 11/8/2566 30/8/2566 31/8/2566
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบกักเก็บพลังงานและการจัดการพลังงานสะอาดสมัยใหม่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/8/2566 66089114909 B(ซ)24/2566 8/8/2566 16/8/2566 17/8/2566
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้จัดเก็บเครื่องแม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/8/2566 66079547694 B(ซ)22/2566 7/8/2566 15/8/2566 16/8/2566
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการควบคุมแรงบิดถึงจุดหยุดนิ่งของเอซีดีซีแมคชีนแสดงผลด้วยฟังก์ชั่นกราฟิก ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 66059052383) 4/8/2566
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบกักเก็บพลังงานและการจัดการพลังงานสะอาดสมัยใหม่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/7/2566

   ทั้งหมด 763 รายการ