:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ประกาศขายทอดตลาด

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประกาศขายทอดตลาด ประกาศที่ รับเอกสาร ดูสถานที่ เสนอราคา
วันที่ ถึง
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ และเศษวัสดุ 1/9/2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 477 รายการ 31/8/2566
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ และเศษวัสดุ 16/8/2566 (ข) 2/2566 16/8/2566 30/8/2566 30/8/2566 30/8/2566
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 477 รายการ 27/7/2566 (ข) 1/2566 27/7/2566 30/8/2566 30/8/2566 30/8/2566
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (รถตู้) 3/8/2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 266 รายการ (ข) 2/2565 26/7/2565
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (รถตู้) 12/7/2565 (ข) 3/2565 12/7/2565 3/8/2565 3/8/2565 3/8/2565
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 266 รายการ  12/7/2565 (ข) 2/2565 12/7/2565 26/7/2565 26/9/2565 26/7/2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 728 รายการ (ข) 1/2565 24/6/2565
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 728 รายการ 7/6/2565 (ข) 1/2565 7/6/2565 24/6/2565 24/6/2565 24/6/2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 2 รายการ 16/9/2563
 ยกเลิก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1,465 รายการ ( (ข) 4/2563) 1/9/2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 119 รายการ (ข)2/2563 27/8/2563
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1,465 รายการ 13/8/2563 (ข) 4/2563 13/8/2563 1/9/2563 1/9/2563
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 2 รายการ 6/8/2563 (ข) 3/2563 6/8/2563 16/9/2563 16/9/2563

   ทั้งหมด 48 รายการ