:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร1) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร1)

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 28/8/2566
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 24/8/2566
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 26/6/2566
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566  26/5/2566
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2566  10/4/2566
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  27/3/2566
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566 27/2/2566
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 25/1/2566
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 26/12/2565
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 28/11/2565
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2565 26/10/2565
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 28/9/2565
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 24/8/2565

   ทั้งหมด 68 รายการ