:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ขนมอบ จำนวน 1 ชุด 19/11/2556 12_2557 19/11/2556 2/12/2556 19/11/2556 2/12/2556 4/12/2556
 สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักชนิด Flame Atomizer แบบแหล่งกำเนิดแสงต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด 19/11/2556 11_2557 19/11/2556 2/12/2556 19/11/2556 2/12/2556 29/11/2556 4/12/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความร้อนในสถานประกอบการ จำนวน 1 ชุด 15/11/2556 10_2557 15/11/2556 27/11/2556 15/11/2556 27/11/2556 29/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปิดผนึกฝากระป๋องกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 15/11/2556 9_2557 15/11/2556 27/11/2556 15/11/2556 27/11/2556 29/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไมโครโฟนไร้สายใช้กับกล้องวีดีโอ จำนวน 4 ตัว 13/11/2556 8_2557 13/11/2556 25/11/2556 13/11/2556 25/11/2556 27/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 160 เครื่อง 13/11/2556 7_2557 13/11/2556 25/11/2556 13/11/2556 25/11/2556 27/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวัดและการควบคุมความร้อน จำนวน 1 ชุด 7/11/2556 6_2557 7/11/2556 19/11/2556 7/11/2556 19/11/2556 20/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวัดและการควบคุมความดัน จำนวน 1 ชุด 7/11/2556 5_2557 7/11/2556 19/11/2556 7/11/2556 19/11/2556 20/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องจักรกลไฟฟ้า การขับเคลื่อน และระบบ จำนวน 1 ชุด 7/11/2556 4_2557 7/11/2556 19/11/2556 7/11/2556 19/11/2556 20/11/2556
 สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง DSLR จำนวน 6 กล้อง 6/11/2556 3_2557 6/11/2556 18/11/2556 6/11/2556 18/11/2556 20/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 3 จำนวน 26 ชุด ครั้งที่ 2 30/10/2556 2_2557 30/10/2556 11/11/2556 30/10/2556 11/11/2556 12/11/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม จำนวน 2 ชุด 30/10/2556 1_2557 30/10/2556 11/11/2556 30/10/2556 11/11/2556 12/11/2556
 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18/10/2556 E(จ)2_2557 18/10/2556 29/10/2556 11/11/2556 11/11/2556 30/10/2556 2/12/2556

   ทั้งหมด 631 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.