:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ประกวดราคา / สอบราคา เลขโครงการ ประกาศที่ ขาย/รับ แบบ รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง ประกาศ
วันที่ ถึงวันที่ วันที่ ถึงวันที่
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/6/2560
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60046171681 bid (ซ) 6/2560 3/5/2560 10/5/2560 24/5/2560 3/5/2560
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/4/2560
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60046081077 bid (ซ) 5/2560 21/4/2560 28/4/2560 11/5/2560 21/4/2560
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบจอ LED ขนาด 6.45 ตารางเมตร (1.92x3.36 เมตร) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 60036105513 19/2560 13/3/2560 23/3/2560 13/3/2560 23/3/2560 17/3/2560 24/3/2560 13/3/2560
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ครั้งที่3 (เพิ่มเติม) 20/2560 7/3/2560 17/3/2560 13/3/2560
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ครั้งที่3 60036059797 20/2560 7/3/2560 17/3/2560 7/3/2560 17/3/2560 20/3/2560 7/3/2560
  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 8 รายการ หรือ 4 กลุ่มครุภัณฑ์) ครั้งที่ 2 เฉพาะครุภัณฑ์กลุ่มที่ 2 6/3/2560
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60026186507 bid (ซ) 4/2560 28/2/2560 7/3/2560 17/3/2560 28/2/2560
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 8 รายการ หรือ 4 กลุ่มครุภัณฑ์) ครั้งที่ 2 60026059809 18/2560 7/2/2560 17/2/2560 7/2/2560 17/2/2560 21/2/2560 7/2/2560
  ยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 8 รายการ หรือ 4 กลุ่มครุภัณฑ์) 16/2560 7/2/2560
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 8 รายการ หรือ 4 กลุ่มครุภัณฑ์) (เพิ่มเติม3) 16/2560 19/1/2560 31/1/2560 30/1/2560
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 59126123840 bid (ซ) 2/2560 26/1/2560 2/2/2560 26/1/2560
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 8 รายการ หรือ 4 กลุ่มครุภัณฑ์) (เพิ่มเติม2) 16/2560 19/1/2560 31/1/2560 25/1/2560
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 60016170245 17/2560 24/1/2560 3/2/2560 24/1/2560 3/2/2560 6/2/2560 24/1/2560
 
จำนวนทั้งหมด  489 ประกาศ  33 หน้า
footer
 
กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 5023, 5024 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.