:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/4/2560
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/4/2560 60046081077 bid (ซ) 5/2560 21/4/2560 28/4/2560 11/5/2560
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบจอ LED ขนาด 6.45 ตารางเมตร (1.92x3.36 เมตร) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 13/3/2560 60036105513 19/2560 13/3/2560 23/3/2560 13/3/2560 23/3/2560 17/3/2560 24/3/2560
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ครั้งที่3 (เพิ่มเติม) 13/3/2560 20/2560 7/3/2560 17/3/2560
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ครั้งที่3 7/3/2560 60036059797 20/2560 7/3/2560 17/3/2560 7/3/2560 17/3/2560 20/3/2560
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 8 รายการ หรือ 4 กลุ่มครุภัณฑ์) ครั้งที่ 2 เฉพาะครุภัณฑ์กลุ่มที่ 2 6/3/2560
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/2/2560 60026186507 bid (ซ) 4/2560 28/2/2560 7/3/2560 17/3/2560
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 8 รายการ หรือ 4 กลุ่มครุภัณฑ์) ครั้งที่ 2 7/2/2560 60026059809 18/2560 7/2/2560 17/2/2560 7/2/2560 17/2/2560 21/2/2560
 ยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 8 รายการ หรือ 4 กลุ่มครุภัณฑ์) 16/2560  7/2/2560
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 8 รายการ หรือ 4 กลุ่มครุภัณฑ์) (เพิ่มเติม3) 30/1/2560 16/2560 19/1/2560 31/1/2560
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/1/2560 59126123840 bid (ซ) 2/2560 26/1/2560 2/2/2560
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 8 รายการ หรือ 4 กลุ่มครุภัณฑ์) (เพิ่มเติม2) 25/1/2560 16/2560 19/1/2560 31/1/2560
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 24/1/2560 60016170245 17/2560 24/1/2560 3/2/2560 24/1/2560 3/2/2560 6/2/2560

   ทั้งหมด 614 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.