:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับงานนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด 28/11/2555 ซ18/2556 28/11/2555 11/12/2555 28/11/2555 11/12/2555 13/11/2555
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานไม้เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด 26/11/2555 ซ3/2556
 ซื้อชุดฝึกปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จำนวน 4 ชุด 26/11/2555 ซ17/2556 26/11/2555 7/12/2555 26/11/2555 7/12/2555 11/12/2555
 ซื้อครุภัณฑ์ชุดจำลองการทำงานระบบแสงสว่าง จำนวน 2 ชุด 26/11/2555 ซ16/2556 26/11/2555 6/12/2555 26/11/2555 6/12/2555 11/12/2555
 ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม จำนวน 5 ชุด 26/11/2555 ซ15/2556 26/11/2555 6/12/2555 26/11/2555 6/12/2555 11/12/2555
 ซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวน 4 ชุด 26/11/2555 ซ14/2556 26/11/2555 6/12/2555 26/11/2555 6/12/2555 7/12/2555
 ซื้อชุดฝึกทำโปรแกรมเครื่องซีเอ็นซี (CNC Training) จำนวน 3 ชุด 26/11/2555 ซ13/2556 23/11/2555 6/12/2555 23/11/2555 6/12/2555 7/12/2555
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตาเผาเซรามิกไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 22/11/2555 ซ2/2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด 22/11/2555 ซ1/2556
 ซื้อระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยารวมศูนย์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 15 จำนวน 1 ระบบ 22/11/2555 ซ2556/0012 22/11/2555 3/12/2555 22/11/2555 3/12/2555 28/11/2555 4/12/2555
 ซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียภาษาจีน จำนวน 1 ชุด 20/11/2555 ซ2556/0011 20/11/2555 30/11/2555 20/11/2555 30/11/2555 3/12/2555
 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 16/11/2555 ซ2556/0010 16/11/2555 28/11/2555 16/11/2555 28/11/2555 30/11/2555
 ซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โปรแกรม 16/11/2555 ซ2556/0009 16/11/2555 28/11/2555 16/11/2555 28/11/2555 30/11/2555

   ทั้งหมด 761 รายการ