ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

1. อ่านประกาศรับสมัคร

   เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกอ่านประกาศแล้วคลิกเลือกเมนู สมัครสอบ อ่านขั้นตอนการสมัครและคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อ]


2. กรอกใบสมัคร ( ตามประกาศรับสมัคร)

   กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม "ตกลง" จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ กรุณาตรวนทานข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน


3. ชำระเงินค่าสมัครสอบ

   เมื่อท่านสมัครเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เมนู "พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ" แล้วนำไปชำระได้ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ Mobile Banking


ข้อควรระวัง
  1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
  2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงในระบบ จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
  3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
  4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม "บันทึกข้อมูล"