** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  16 มิถุนายน 2567                                                                         Book ID :: dru-Book00
Notice: Trying to get property 'id' of non-object in F:\E\book_dru_team\pages\sendoutsite_report.php on line 93
  ชื่อผู้แจ้ง :: 
Notice: Trying to get property 'name' of non-object in F:\E\book_dru_team\pages\sendoutsite_report.php on line 95
                                                 หน่วยงาน ::
Notice: Trying to get property 'department' of non-object in F:\E\book_dru_team\pages\sendoutsite_report.php on line 95
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม ::
Notice: Trying to get property 'room_name' of non-object in F:\E\book_dru_team\pages\sendoutsite_report.php on line 96
 
Notice: Trying to get property 'location' of non-object in F:\E\book_dru_team\pages\sendoutsite_report.php on line 96
                             
  เพื่อใช้ในการ :: 
Notice: Trying to get property 'object' of non-object in F:\E\book_dru_team\pages\sendoutsite_report.php on line 97
                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 
Notice: Trying to get property 'strdate' of non-object in F:\E\book_dru_team\pages\sendoutsite_report.php on line 98

Warning: A non-numeric value encountered in F:\E\book_dru_team\config\thai_date.php on line 210
-
Notice: Trying to get property 'enddate' of non-object in F:\E\book_dru_team\pages\sendoutsite_report.php on line 98

Warning: A non-numeric value encountered in F:\E\book_dru_team\config\thai_date.php on line 210
  จำนวนคน : 
Notice: Trying to get property 'quantity' of non-object in F:\E\book_dru_team\pages\sendoutsite_report.php on line 99
 คน
  อุปกรณ์โสต :
Notice: Trying to get property 'detail' of non-object in F:\E\book_dru_team\pages\sendoutsite_report.php on line 100
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     ( )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 16-06-2024 / 05:41