หน้าหลัก | รายการห้อง

รายการห้อง

รายการทั้งหมด 13 ห้อง
Snow

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

ชั้น :  อาคาร 2 ชั้น 8

ความจุ/คน :   200

รายละเอียด :   ไมค์สาย 2 ตัว,ไมค์ลอย 2 ตัว,สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค,ระบบภาพ,Visualizer

เลือก

Snow

ห้องประชุมรับรองวิทยากร

ชั้น :  อาคาร 2 ชั้น 8

ความจุ/คน :   20

รายละเอียด :   เครื่องขยายเสียง,ไมค์ลอย 2 ตัว

เลือก

Snow

ห้องประชุมนพมาศ

ชั้น :  อาคาร 3 ชั้น 5

ความจุ/คน :   24

รายละเอียด :   ระบบภาพ,ไมค์ประชุม,สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค

เลือก

Snow

ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์

ชั้น :  อาคาร 3 ชั้น 5

ความจุ/คน :   10

รายละเอียด :   สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค

เลือก

Snow

ลานพิกุลจัน

ชั้น :  ลานพิกุลจัน

ความจุ/คน :   100

รายละเอียด :   เครื่องขยายเสียง,ไมค์ลอย 2 ตัว

เลือก

Snow

โรงอาหาร

ชั้น :  อาคาร2

ความจุ/คน :   300

รายละเอียด :   เครื่องขยายเสียง,ไมค์ลอย 2 ตัว

เลือก

Snow

ลานเอนกประสงค์

ชั้น :  อาคาร3

ความจุ/คน :   100

รายละเอียด :   เครื่องขยายเสียง,ไมค์ลอย 2 ตัว

เลือก

Snow

ลานทางเดิน

ชั้น :  อาคาร6

ความจุ/คน :   150

รายละเอียด :   เครื่องขยายเสียง,ไมค์ลอย 2 ตัว

เลือก

Snow

ห้องโถง

ชั้น :  อาคาร1

ความจุ/คน :   90

รายละเอียด :   เครื่องขยายเสียง,ไมค์ลอย 2 ตัว

เลือก

1   2       ถัดไป