วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบ e-GP
 
1. คู่มือการใช้ระบบ
2. ตัวอย่างเอกสาร
 
JW Player goes here
 
JW Player goes here
 
 
 
 
 
จัดทำโดย กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี