ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
 
  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทั้งหมด  :  23
  
 
 

เรื่อง:  วิธีการจัดซื้อ/จ้าง ผ่านระบบ e-GP
รายละเอียด: วิธีการจัดซื้อ/จ้าง ผ่านระบบ e-GP สามารถเข้าไปดูผ่...
อ่าน:  1324
โดย:  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2013-01-22 11:27:25

 
เรื่อง:  คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้...
รายละเอียด: คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้...
อ่าน:  341
โดย:  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2014-11-25 10:40:53

 
เรื่อง:  การบันทึกข้อมูลระบบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ....
รายละเอียด: วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 กองนโยบายและแผน ร่วมกับ ง...
อ่าน:  350
โดย:  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2014-07-25 14:17:38

 
เรื่อง:  ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ SAR14 สำนักงานอธิกา...
รายละเอียด: สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงก...
อ่าน:  362
โดย:  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2014-05-28 13:56:57

 
เรื่อง:  ประชุมเตรียมวิพากษ์ SAR13
รายละเอียด: เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 สำนักงานอธิการบดี จัดประ...
อ่าน:  439
โดย:  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2013-06-07 11:28:14

 
เรื่อง:  ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
รายละเอียด: เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 สำนักงานอธิการบดี โดย น...
อ่าน:  364
โดย:  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2013-06-07 11:27:06